Καρτέλα Ιατρού

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΤΣΙΝΗ - iatropedia.gr

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΤΣΙΝΗ

ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
Διεύθυνση Μεσογείων 264, Χολαργός, 155 62
Τηλέφωνο 210 650 2000
e-mail myclub@iaso.gr
Αρ. Μητρώου
Σύλλογος ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
Website http://www.iaso.gr
Ώρες Ιατρείου