Εφημερίες νοσοκομείων - 26/09/2017

Κλινική 08:00 – 14:30 08:00 – 16:00 08:00 – 23:00 14:30 – 08:00 επομένης 08:00 – 08:00 επομένης