Εφημερίες νοσοκομείων - 21/07/2018

Κλινική 08:00 – 14:30 08:00 – 16:00 08:00 – 23:00 14:30 – 08:00 επομένης 08:00 – 08:00 επομένης