ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Αναζήτηση Αλφαβητική

Ή επιλέξτε άλλη κατηγορία

Αποτελέσματα Αναζήτησης

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2106432814  Website
Φαξ Φαξ:2106451489 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2106444174 Website
Φαξ Φαξ:2106448686 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΑΝΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2106411156 Website
Φαξ Φαξ:2106411156 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2103637838 Website
Φαξ Φαξ:2106410011 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2106469358 Website
Φαξ Φαξ:2106400767 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΒΡΟΓΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2107236900 Website
Φαξ Φαξ:2107220966 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2106727531 Website
Φαξ Φαξ:2106727535 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2106467409 Website
Φαξ Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2107488560 Website
Φαξ Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2106844211-2 Website
Φαξ Φαξ:2106848445 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2107211806 Website
Φαξ Φαξ:2106466288 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2103811612 Website
Φαξ Φαξ:2103840317 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2107210935 Website
Φαξ Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2107236051 Website
Φαξ Φαξ:2107236051 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2103381493 Website
Φαξ Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.210 7482 015 Website
Φαξ Φαξ:210 7485 872 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2106409463 Website
Φαξ Φαξ:2106409522 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Website
Φαξ Φαξ:2107018303 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2107488042 Website
Φαξ Φαξ:2107488902 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2107776688 Website
Φαξ Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2310447444 Website
Φαξ Φαξ:2310447444 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ GREEK DURG
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2107771731 Website
Φαξ Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2106740891 Website
Φαξ Φαξ:2106778386 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2106723827 Website
Φαξ Φαξ:2106775135 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΛΗΣ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2107701813 Website
Φαξ Φαξ:2107701813 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ-ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2106466930 Website
Φαξ Φαξ:2107292403 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2109227611 Website
Φαξ Φαξ:2109231210 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΠΙΔΙΟΛΟΓΙΑΣ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2106713093 Website
Φαξ Φαξ:2107246083 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2107489252 Website
Φαξ Φαξ:2107788110 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ - ΨΥΧΟΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΗΣ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2107227204 Website
Φαξ Φαξ:2106749571 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2107782668 Website
Φαξ Φαξ:2107719271 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2106128606 Website
Φαξ Φαξ:2106128606 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΧΙΣΤΙΩΝ ΚΑΙ ΔΥΣΜΟΡΦΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2108227576 Website
Φαξ Φαξ:2108253176 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2106438254 Website
Φαξ Φαξ:2106438254 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2651021202 Website
Φαξ Φαξ:2651045944 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2103624646 Website
Φαξ Φαξ:2103624646 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ 2106723823 Website
Φαξ Φαξ:2106723823 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2107790998 Website
Φαξ Φαξ:2107232600 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2108070237 Website
Φαξ Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2106723843 Website
Φαξ Φαξ:2106532984 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΓΚΟΛΟΓΩΝ - ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2106457971 Website
Φαξ Φαξ:2106457971 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2103609924 Website
Φαξ Φαξ:2103609924 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2107795875 Website
Φαξ Φαξ:2107798600 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2106469829 Website
Φαξ Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΣΤΕΟΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ-ΒΙΟ ΥΛΙΚΩΝ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2106403529 Website
Φαξ Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΑΧΗΛΟΥ-ΚΟΛΠΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ LASER
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2107780451 Website
Φαξ Φαξ:2107717472 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2107758354 Website
Φαξ Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ/ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2107792200 Website
Φαξ Φαξ:2107792200 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2107286282 Website
Φαξ Φαξ:2107233330 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2107232712 Website
Φαξ Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2310284017 Website
Φαξ Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ,ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο ηλ.2107710116 Website
Φαξ Φαξ:2107710116 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΝΟΥ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2106444174 Website
Φαξ Φαξ:2106448686 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2107782666 Website
Φαξ Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2103611056 Website
Φαξ Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2103611056 Website
Φαξ Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2104007465 Website
Φαξ Φαξ:2104324924 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2106723843 Website
Φαξ Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΝΕΟΓΕΝΝΗΤΟΥ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2106722784 Website
Φαξ Φαξ:2107246873 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2107245984, 2107794554 Website
Φαξ Φαξ:2107794554 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2103612327 Website
Φαξ Φαξ:2103609294 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2103635034 Website
Φαξ Φαξ:2103628544 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2106924507 Website
Φαξ Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2106465982 Website
Φαξ Φαξ:2106465982 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΑΤΙΔΩΣΕΩΣ & ΕΧΙΝΟΚΟΚΚΙΑΣΕΩΣ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2107271386 Website
Φαξ Φαξ:2108133861 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2107774607 Website
Φαξ Φαξ:2107774607 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2107776532 Website
Φαξ Φαξ:2107790841 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2102220892 Website
Φαξ Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2107211845 Website
Φαξ Φαξ:2107215082 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2310994647 Website
Φαξ Φαξ:2310344835 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ, ΚΑΡΔΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΩΝ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2107291589 Website
Φαξ Φαξ:2107291589 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2107706152 Website
Φαξ Φαξ:2107286000 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ ΗΠΑΤΟΣ & ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2107213843 Website
Φαξ Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2107792448 Website
Φαξ Φαξ:2107770429 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2107291389 Website
Φαξ Φαξ:2107236170 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2106430811 Website
Φαξ Φαξ:2106409381 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ,ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΝΗΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ (ΕΨΨΕΠ)
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2107792989 Website
Φαξ Φαξ:2106205307 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΛ.Ε.ΓΕ.ΙΑ)
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2310550048 Website
Φαξ Φαξ:2310539995 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2105222387 Website
Φαξ Φαξ:2105242861 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2106985988 Website
Φαξ Φαξ:2106985986 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2107221633 Website
Φαξ Φαξ:2107226139 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2310994503 (scype) Website
Φαξ Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.210 8642284 (scype) Website
Φαξ Fax. 210 8645744 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2107240190 Website
Φαξ Φαξ:2107218515 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2108042275 Website
Φαξ Φαξ:2107246180 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2107244117 Website
Φαξ Φαξ:2107247556 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2107201705 Website
Φαξ Φαξ:2107249986 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2107298586 Website
Φαξ Φαξ:2107298586 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2107701813 Website
Φαξ Φαξ:2107701813 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2310994946 Website
Φαξ Φαξ:2310264075 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΥ ΔΙΑΒΗΤΗ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2107796660 Website
Φαξ Φαξ:2107796461 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.210-6125001 Website
Φαξ Φαξ:2106126170 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΤΑΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2106469829 Website
Φαξ Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2107774370 Website
Φαξ Φαξ:2107701552 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2106874017 Website
Φαξ Φαξ:2106875347 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2107244117 Website
Φαξ Φαξ:2109351184 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2107793273 Website
Φαξ Φαξ:2107286356 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΝΟΣΟΣΟΛΟΓΙΑΣ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2107210192 Website
Φαξ Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2106402266 Website
Φαξ Φαξ:2107215082 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΖΩΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2107462500 Website
Φαξ Φαξ:2107462539 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2106524239 Website
Φαξ Φαξ:2106532984 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2107791808 Website
Φαξ Φαξ:2107791808 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΠΑΡΟΔΟΝΤΟΠΑΘΕΙΩΝ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2103633562 Website
Φαξ Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2107234555 Website
Φαξ Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2108627494 Website
Φαξ Φαξ:2106755506 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2107241416 Website
Φαξ Φαξ:2107245431 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΝ & ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2108012080 Website
Φαξ Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Laser
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2108983123 Website
Φαξ Φαξ:2108983615 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2106982950 Website
Φαξ Φαξ:2106994258 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2108818331 Website
Φαξ Φαξ:2104131769 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2107773270 Website
Φαξ Φαξ:2107773270 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2108018568 Website
Φαξ Φαξ:2107715738 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2107773840 Website
Φαξ Φαξ:2109324300 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2107780671 Website
Φαξ Φαξ:2107780671 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ & ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2108227576 Website
Φαξ Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2551024089 Website
Φαξ Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2107230153 Website
Φαξ Φαξ:2107286356 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2106525392 Website
Φαξ Φαξ:2107226100 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2107751236 Website
Φαξ Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2107211845 Website
Φαξ Φαξ:2107215082 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2107211845 Website
Φαξ Φαξ:2107215082 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2107211845 Website
Φαξ Φαξ:2107215082 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗΣ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2107774607 Website
Φαξ Φαξ:2107774607 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2107244927 Website
Φαξ Φαξ:2106432258 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2108137683 Website
Φαξ Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2102528644 Website
Φαξ Φαξ:2107215082 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2108043483 Website
Φαξ Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΣΧΙΔΟΥΣ ΡΑΧΕΩΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΙΑΣ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2108000065 Website
Φαξ Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2610274124 Website
Φαξ Φαξ:2610274124 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2104516233 Website
Φαξ Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2107713158 Website
Φαξ Φαξ:2108135519 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2105139819 Website
Φαξ Φαξ:2105139819 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2107780089 Website
Φαξ Φαξ:2107227488 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2510227400 Website
Φαξ Φαξ:2510227400 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2107211845  (skype)   Website
Φαξ Φαξ:2107215082 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2104121932 Website
Φαξ Φαξ:2104111975 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑΣ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2109334184 Website
Φαξ Φαξ:2107470468 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2108018439 Website
Φαξ Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2461024130 Website
Φαξ Φαξ:2461042130 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2752024443 Website
Φαξ Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2107218025 Website
Φαξ Φαξ:2107201494 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΩΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2107291733 Website
Φαξ Φαξ:2107291733 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΠΤΙΚΟΥ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2105819481 Website
Φαξ Φαξ:2105819481 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΖΟΔΟΥΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2107660989 Website
Φαξ Φαξ:2107262481 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2104296580 Website
Φαξ Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΤΟΛΕΜΑΊΔΑΣ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2463054000 Website
Φαξ Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2107245752 Website
Φαξ Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2106459417 Website
Φαξ Φαξ:2106421022 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2106854156 Website
Φαξ Φαξ:2106854187 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΙΟΥ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2271043376 Website
Φαξ Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2106726312 Website
Φαξ Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ω.Ρ.Λ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΧΗΛΟΥ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2741026631 Website
Φαξ Φαξ:274085030 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΩΤΟΡ/ΚΗΣ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ ΑΝΟΣΟΛ.ΚΑΙ ΡΟΓΧΟΠΑΘΕΩΝ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.274026631 Website
Φαξ Φαξ:274085030 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΙΔΟΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2108036484 Website
Φαξ Φαξ:2106138809 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.210721185 Website
Φαξ Φαξ:2107775295 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΙΑΤΡΙΚΗ ΡΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2106545243 Website
Φαξ Φαξ:2106545243 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2107211845 Website
Φαξ Φαξ:2107215082 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2107211845 Website
Φαξ Φαξ:2107215082 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2106439755 Website
Φαξ Φαξ:2106457484 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2107211845 Website
Φαξ Φαξ:2107215082 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2103615432 Website
Φαξ Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ
Διεύθυνση  
TK
e-mail
Τηλέφωνο Τηλ.2102220892 Website
Φαξ Φαξ:2107775295 Περιοχή
Διοικ. Περίφ.
Υγειον. Περίφ.