Καρκίνος

Ο Καρκίνος χαρακτηρίζεται από έναν ανεξέλεγκτο κυτταρικό πολλαπλασιασμό. Τα γενεσιουργά αίτια του καρκίνου ποικίλουν (γενετικής αιτιολογίας-κληρονομικότητα, έκθεση σε φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες, ακτινοβολία κλπ.)Τα  κύτταρα δεν υπακούν στους μηχανισμούς ελέγχου πολλαπλασιασμού ,ανάπτυξης και προγραμματισμένου θανάτου. Αποτέλεσμα η δημιουργία όγκων που αποτελούν τη συνάθροιση των κυττάρων και τη μορφοποίησή τους σε μάζα. Οι όγκοι διακρίνονται σε καλοήθεις (μη απειλητικούς για τη ζωή) και κακοήθεις. Οι καλοήθεις όπως και οι κακοήθεις όγκοι μπορούν να αναπτυχθούν πρακτικά σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, οι κακοήθεις όμως δίνουν και μεταστάσεις.

Ο ασθενής είναι εκείνος που αποφασίζει για την ίδια του τη ζωή και το τί είδους θεραπεία θα ακολουθήσει. Οι γιατροί αποτελούν τους συμβούλους, ο ασθενής είναι ο αποδέκτης των ιατρικών πληροφοριών και αυτός που παίρνει την τελική απόφαση. Σχέση ιατρού-δυνάστη και ασθενή-δούλου δεν πρέπει να υφίσταται και είναι νομικά επιλήψιμη.

 

Οι αποφάσεις-θεραπευτικές επιλογές  πρέπει να λαμβάνονται κατόπιν συστάσεως Ογκολογικού Συμβουλίου με έκδοση γραπτής αποφάσεως πορίσματος με τις υπογραφές όλων των συμμετεχόντων επιστημόνων διαφορετικών ειδικοτήτων.

 

Δυστυχώς, στην Ελληνική πραγματικότητα η σύσταση ενός ογκολογικού συμβουλίου που θα έπρεπε να αποτελείται από τον παραπέμποντα ιατρό που γνωρίζει το πλήρες ιστορικό του ασθενή, το χειρουργό–ογκολόγο που πιθανόν  να χειρουργήσει, τον παθολογοανατόμο, τον παθολόγο-ογκολόγο που θα κληθεί να χημειοθεραπεύσει και τον ακτινοθεραπευτή ογκολόγο που πιθανόν να κληθεί να ακτινοβολήσει γίνεται μόνο κατόπιν συννενοήσεως μεταξύ κλινικών (αν βέβαια οι Επικεφαλείς των τμημάτων έχουν διάθεση και μπορούν) και δεν λειτουργούν θεσμοθετημένα παρά μόνο σε λίγα νοσοκομεία.

 

Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι οι περισσότεροι συνάδελφοι που θα πάρουν αποφάσεις σε ένα Ογκολογικό Συμβούλιο για τους ασθενείς που θα κληθούν να θεραπεύσουν ο καθένας με τα όπλα της ειδικότητάς του, τις περισσότερες φορές δεν  τους έχουν δει ποτέ και διαβάζουν μόνο ονοματεπώνυμο και  νόσο κατά τη διάρκεια του ογκολογικού Συμβουλίου.  Αποτέλεσμα είναι αρκετά συχνά οι προαποφασισθείσα  θεραπεία να μεταβληθεί όταν ανακαλυφθούν στην πορεία συμπαραμαρτούντα νοσήματα που αυξάνουν τη θνησιμότητα κατά τη διάρκεια των θεραπειών.

    

Τα Ογκολογικά Συμβούλια θα έπρεπε να αποτελούν πάγια τακτική όλων των νοσοκομείων που αντιμετωπίζουν ασθενείς με καρκίνο. Δυστυχώς όμως το πόρισμα για την ολοκληρωμένη θεραπευτική αντιμετώπιση ενός ογκολογικού ασθενούς, από ποιους, με ποιες ειδικότητες, πότε και για πόσο διάστημα αποτελεί ακόμα σε πλείστες περιπτώσεις ζήτημα καθαρά ουτοπικό. Ίσως με αυστηρότερες θεσμοθετημένες κατευθυντήριες οδηγίες επιτέλους να εφαρμοστεί.

 

 

    Ανδρέας Φωτεινέας

Ειδ. Ακτινοθεραπευτής

Οι όγκοι διακρίνονται ανάλογα με τα συστήματα στα οποία αναπτύσσονται σε:

 

 Ι. Όγκους του Δέρματος.

ΙΙ. .Όγκους του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος

ΙΙΙ.   Όγκους Σπλαγχνικού Κρανίου - Τραχήλου

            1.Καλοήθεις και Κακοήθεις παθήσεις των οφθαλμών και του οφθαλμικού κόγχου

            2.Καρκίνος του Ωτός

            3.Καρκίνος του Ρινοφάρυγγα.

            4.Καρκίνος Ρινός και παραρρινίων κόλπων

            5. Καρκίνος Οροφάρυγγα.

            6.Καρκίνος των χειλέων και Στοματικής Κοιλότητας.

            7.Καρκίνος του Λάρυγγα και Υποφάρυγγα.

            8.Καρκίνος  Σιελογόνων Αδένων.

            9. Καρκίνος Θυρεοειδούς.

ΙV.  Όγκοι του Θώρακα

            1.Μικροκυτταρικός Καρκίνος του Πνεύμονα.

            2.Μη μικροκυτταρικός Καρκίνος του Πνεύμονα.

            3.Μεσοθηλίωμα και καρκίνος Θύμου Αδένα.

V.Καρκίνος Μαστού

VI.Καρκίνος του Γαστρεντερικού

            1. Καρκίνος του Οισοφάγου.

            2. Καρκίνος του Στομάχου.

            3. Καρκίνος Παγκρέατος.

            4. Καρκίνος του Ήπατος

            5. Καρκίνος του Ορθού.

            6. Καρκίνος του Πρωκτού.

VII. Καρκίνος του Ουροποιητικού

            1. Καρκίνος Νεφρών.

            2. Καρκίνος Ουροδόχου κύστεως .

            3.Καρκίνος Προστάτη.

            4. Καρκίνος του Πέους.

            5. Καρκίνος των Όρχεων.

VII. Γυναικολογικοί καρκίνοι

            1.Καρκίνος Τραχήλου

            2.Καρκίνος Ενδομητρίου

            3.Καρκίνος του Κόλπου.

            4. Καρκίνος του Αιδίου.

            5. Καρκίνος Ουρήθρας.

IX.Λεμφώματα και Μυελώματα

            1.Λέμφωμα Hodgkin.

            2. Λέμφωμα  Non Hodgkin.

            3.Δερματικά Λεμφώματα.

            4.Πολλαπλούν Μυέλωμα και Πλασμοκύτωμα

Χ. Καρκίνοι Μυοσκελετικού

            1.Καρκίνοι Οστών

            2.Καρκίνοι Μαλακών Μορίων - Σαρκώματα

 

Για να μπορέσουμε να διαγνώσουμε  καρκίνους εσωτερικών οργάνων βασιζόμαστε κατά πρώτον στις απεικονιστικές μεθόδους και κατά δεύτερον στην Ιστολογική επιβεβαίωση.  Για να γίνει απεικονιστικά ορατή μία μάζα μετά βεβαιότητας και προς αποφυγή ψευδών αρνητικών αποτελεσμάτων ακόμα και από τις καλύτερες μεθόδους  χρειάζεται να έχει ξεπεράσει σε μέγεθος το 1 cm.

 

 

           Ανδρέας Φωτεινέας

        Ειδ. Ακτινοθεραπευτής

Απεικόνιση ονομάζουμε την λήψη εικόνων των οργάνων του ανθρώπου που λαμβάνονται με ειδικά μηχανήματα που χρησιμοποιούν διαφορετικές μορφές ενέργειας (ακτίνες Χ, ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, ακτίνες γ). Η απεικόνιση δεν αποτελεί θεραπεία, αλλά βοηθά τον γιατρό να πάρει τις απαραίτητες αποφάσεις και να  αξιολογήσει τις όποιες  διαθέσιμες  θεραπευτικές επιλογές  ανάλογα με το στάδιο της νόσου .

 

Οι κυριότερες μέθοδοι απεικόνισης είναι οι κάτωθι:

1.Απλή ακτινογραφία θώρακος (Ro)

2.Υπερηχογράφημα (U/S).

3.Υπέρηχο Ελαστογραφία .

4.Υπολογιστική ή Αξονική Τομογραφία  (CT).

5.Μαγνητική τομογραφία ή μαγνητικός συντονισμός (MRI).

6.Τομογραφία με εκπομπή ποζιτρονίων (PET ).

7.Υπολογιστική τομογραφία εκπομπής απλών φωτονίων (SPECT)

8.Συνδυασμός των 6 & 7 (PET/CT)

9.Σπινθηρογράφημα Οστών (Bone Scan)

10. Σπινθηρογράφημα  με οκτρεοκτίδιο (Octreoscan)

 

 

    Ανδρέας Φωτεινέας

Ειδ. Ακτινοθεραπευτής

Η ιστολογική επιβεβαίωση είναι το αποτέλεσμα της παθολογοανατομικής Εξέτασης του βιοπτικού υλικού με τις κατάλληλες χρώσεις καθώς και με κατάλληλα αντιδραστήρια που βοηθούν στην ανοσοϊστοχημική ανάλυση των δειγμάτων .Έτσι μια αφαιρεθείσα ογκόμορφη εξεργασία μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε καλοήθη ή κακοήθη καθώς και  να διερευνηθεί αν εκφράζει τους κατάλληλους υποδοχείς ώστε να είναι επιτυχείς συγκεκριμένες θεραπείες.

 

 

    Ανδρέας Φωτεινέας

Ειδ. Ακτινοθεραπευτής

Οι θεραπευτικές Μέθοδοι για την αντιμετώπιση κακοήθων όγκων δεν αφορούν μία μόνο ειδικότητα αλλά ένα σύνολο ειδικοτήτων. Οι τρείς κύριες ειδικότητες που καλούνται να δώσουν  θεραπευτικές λύσεις είναι οι εξής :

 

Ι. Χειρουργική Ογκολογία.    

ΙΙ. Παθολογική Ογκολογία-Χημειοθεραπείες-Ορμονοθεραπείες.

ΙΙΙ. Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία-Ακτινοβολίες.

 

 

    Ανδρέας Φωτεινέας

Ειδ. Ακτινοθεραπευτής

Σχετικά άρθρα

Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να νικηθεί

Κάθε χρόνο, περίπου 250.000 παιδιά νοσούν από καρκίνο, από τα οποία μόνο ποσοστό 20% έχει δυνατότητα πρόσβασης σε σωστή ιατρική φροντίδα. Το 80% από...

Ο καρκίνος του μαστού προτιμάει τις παχουλές

  Η εμμηνόπαυση είναι μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδος για όλες τις γυναίκες. Εκτός όμως από την μάχη των ορμονών που γίνεται μέσα στο κορμί...

75% αύξηση στα νέα περιστατικά καρκίνου μέχρι το 2030

  Σε μια θλιβερή και τραγική διαπίστωση κατέληξε η Διεθνής Υπηρεσίας Ερευνών για τον Καρκίνο η γνωστή IARC: Μέχρι το 2030, τα νέα περιστατικά...

Ανακάλυψη σταθμός για την καταπολέμηση του καρκίνου της μήτρας

  Σε συγκεκριμένα κύτταρα που βρίσκονται σε μια μόνο περιοχή στον τράχηλο, αναπτύσσονται οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, οι καρκίνοι της...

Καρκίνος του μαστού: πως να κάνετε μόνες σας αυτοεξέταση

  Ο καρκίνος του μαστού είναι ο συχνότερος καρκίνος του γυναικείου πληθυσμού στις ανεπτυγμένες χώρες του δυτικού κόσμου. Πλήττει μία στις 10...

Η μεγαλύτερη επιστημονική έρευνα για το DNA, αλλάζει τα δεδομένα

  Τα μυστικά του DNA, ένα ένα αποκρυπτογραφούνται και όσο περισσότερο φως ρίχνουν οι επιστήμονες, τόσο περισσότερο το μυστήριο του ανθρωπίνου...

Μάστιγα ο καρκίνος του προστάτη- Το 30% των ανδρών στα 50 τους, θα τον εμφανίσουν

  Ο καρκίνος του προστάτη αποτελεί τον πιο συχνό καρκίνο στους άνδρες και τη δεύτερη συνηθέστερη αιτία θανάτου από καρκίνο. Είναι μια μορφή...

Τι παθαίνει κανείς όταν καπνίζει πριν τον ύπνο...

Μέχρι τώρα ξέραμε τις θανατηφόρες επιπτώσεις του καπνίσματος στον ανθρώπινο οργανισμό. Το τσιγάρο είναι υπεύθυνο για χίλια μύρια κακά, που ξεκινάνε...

Είναι επικίνδυνη ή όχι η ακτινοβολία των κινητών;

  Η επιστημονική κοινότητα είναι διχασμένη. Άλλοι υποστηρίζουν ότι η ακτινοβολία των κινητών είναι βλαβερή και μπορεί να ευθύνεται ακόμη και...

Κάπνισμα και αλκοόλ, αυξάνουν τον κίνδυνο καρκίνου στο πάγκρεας

  Το κάπνισμα σε συνδυασμό με το αλκοόλ είναι ένα μείγμα που πολλές φορές έχει άσχημες συνέπειες για την ανθρώπινη υγεία. Όσοι καπνίζουν και...

Γιατί έχουμε αύξηση κρουσμάτων εγκύων με καρκίνο;

Ο καρκίνος δεν κάνει εξαιρέσεις, χτυπάει παντού. Τα τελευταία χρόνια μάλιστα χτυπάει και τις έγκυες γυναίκες με ρυθμούς που αυξάνονται σταθερά....

Τι συνέβη σε πειραματόζωα που έτρωγαν μεταλλαγμένα φαγητά;

  Ότι θα διαβάσετε συνέβη σε πειραματόζωα, σε αρουραίους και όχι σε ανθρώπους. Οι αρουραίοι τράφηκαν για ένα χρονικό διάστημα με μεταλλαγμένα...

Καρκίνος του φάρυγγα από στοματικό σεξ;

Και όμως ισχύει. Δυο από τις μεγάλες απολαύσεις τις ζωής (για τους άνδρες) προκαλούν καρκίνο του φάρυγγα. Και για το μεν τσιγάρο το γνωρίζαμε ότι οι...

Τι σχέση έχει ο καρκίνος του μαστού με τις ωοθήκες;

  Και όμως έχει. Ο καρκίνος του μαστού, εμφανίζει πολλές γενετικές ομοιότητες με τους όγκους του καρκίνου των ωοθηκών, κάτι που έχει κάνει...

Είναι η ασπιρίνη, ένα “πολυφάρμακο” δια πάσαν νόσον;

  Για τα οφέλη της ασπιρίνης, στον οργανισμό, έχουν γίνει δεκάδες έρευνες. Μεταξύ άλλων υποστηρίζεται πως η ασπιρίνη προστατεύει από τα...

Ποια είναι η σχέση του καρκίνου με τις πολυβιταμίνες...;

  Τελικά τα πολυβιταμινούχα σκευάσματα προσφέρουν ή όχι στον οργανισμό; Βοηθούν ουσιαστικά, ή είναι μια φούσκα; Μια πρόσφατη έρευνα έδειξε...

Γιατί οι γυναίκες πρέπει να πίνουν συχνά πράσινο τσάι;

  Τα οφέλη του τσαγιού στον οργανισμό, είναι επιστημονικά αποδεδειγμένα και είναι γεγονός ότι το τσάι προστατεύει και χαλυβδώνει την άμυνα...

Ψηλάφηση στήθους: 10 λεπτά το μήνα μπορεί να σώσουν τη ζωή σας

Η ψηλάφηση και η αυτοεξέταση του στήθους είναι κάτι που πρέπει κάθε γυναίκα να μάθει να κάνει μετά την εφηβεία της. Κάθε γυναίκα θα πρέπει να...

3000 βότανα έχουν αντικαρκινική δράση- διαβάστε ποια

  Υπάρχει μια θεωρεία που εν μέρη την ασπάζονται πολλοί επιστήμονες σύμφωνα με την οποία, ασθένειες όπως ο καρκίνος μπορούν αν όχι να ιαθούν,...

Ποια η σχέση ασπιρίνης – καρκίνου;

  Οι επιστημονικές έρευνες που καταδεικνύουν τα οφέλη της ασπιρίνης ενάντια σε πολλές ασθένειες είναι, δεκάδες. Σε πολλές περιπτώσεις έχει...

Η Ασπιρίνη για την πρόληψη του καρκίνου

  Τα τελευταία 30 χρόνια η προληπτική δράση της Ασπιρίνης στην εκδήλωση ορισμένων καρκίνων, ιδιαίτερα του εντέρου, έχει περάσει από 40...

Έλληνες επιστήμονες λύνουν έναν απίστευτο γονιδιακό γρίφο

Έχετε αναρωτηθεί γιατί κάποιοι άνθρωποι είναι περισσότερο επιρρεπείς σε διάφορες ασθένειες; Γιατί αρρωσταίνουν συχνότερα από κάποια ίωση; Γιατί...

Η ήπια άσκηση μας προσθέτει χρόνια ζωής- διαβάστε πόσα

Ούτε ένα ούτε 2, αλλά αρκετά περισσότερα χρόνια ζωής κερδίζει κάποιος που μετά τα 40 θα συνεχίσει (ή θα ξεκινήσει) να αθλείται έστω και ήπια. Το...

Καταπολεμούν τον καρκίνο με κύτταρα από βακτήρια

  Οι επιστήμονες δεν σταματάνε ποτέ να προσπαθούν να βρουν τη λύση, το φάρμακο που θα νικήσει τον καρκίνο. Δοκιμάζουν τα πάντα, οποιαδήποτε...

Τι είναι η “κάρτα του καπνιστή” και πως εφαρμόζεται;

  Σε ολόκληρο τον κόσμο προσπαθούν να βρουν τρόπους προκειμένου οι άνθρωποι να ελαττώσουν ή στην καλύτερη να κόψουν το κάπνισμα. Σε κάποιες...

Τα αντίθετα αποτελέσματα μιας μαστογραφίας

  Ο έλεγχος του στήθους ανά τακτά διαστήματα, σώζει ζωές. Η ψηλάφηση μπορεί να μας υποψιάσει για κάτι και να το αναφέρουμε στον γιατρό μας...

Μάθετε τα πάντα για τον καρκίνο του προστάτη

  Τι είναι ο καρκίνος του προστάτη; Τι τον προκαλεί; Από ποια ηλικία και μετά κινδυνεύουν οι άνδρες; Πως θα αναγνωρίσουν τα πρώτα συμπτώματα;...

Γιατί ο καρκίνος προτιμάει τους άνδρες, από τις γυναίκες;

  Είναι αξίωμα ότι ο καρκίνος δεν κάνει διακρίσεις. Χτυπάει εξίσου άνδρες γυναίκες, νέους, και ηλικιωμένους. Όμως μια νέα έρευνα διαπίστωσε...

Ζουλήξτε το στήθος σας, αποτρέπει τον καρκίνο του μαστού

  Ναι καλά διαβάσατε. Ζουλήξτε το στήθος σας και έχετε μεγάλες πιθανότητες να αποτρέψετε τα κακοήθη κύτταρα, να δημιουργήσουν καρκίνο. Αυτό...

Μια ανέλπιστη ανακάλυψη για τα αντικαρκινικά φάρμακα

  Μια κοινή επιστημονική έρευνα Ελβετών και Αμερικάνων γιατρών σχετικά με τον καρκίνο, διαπίστωσε ένα ανέλπιστο φαινόμενο. Ένα φαινόμενο που...

Τι σημαίνει όταν ο άνδρας έχει κοντά δάχτυλα;

  Πριν ξεκινήσετε να διαβάζετε αυτό το κείμενο και εφόσον είστε άνδρες, κοιτάξτε πάλι τα χέρια σας. Έχετε κοντά δάχτυλα; Αν έχετε κοντά...

Ο καρκίνος και τα μυστικά της ογκολογικής χειρουργικής

  Καθώς διαβάζετε τον τίτλο σίγουρα το μυαλό σας θα κάνει τη σύνδεση της ογκολογικής χειρουργικής με τον καρκίνο. Τι είναι όμως η ογκολογική...

Η πρόληψη για όλα τα είδη καρκίνου: Χρήσιμες οδηγίες

  Έχετε αναρωτηθεί ποτέ ποια είναι η σωστή πρόληψη για τον καρκίνο; Γνωρίζετε πως προλαμβάνουμε διαφορετικά είδη καρκίνου; Ποια είναι για...

Συμβουλές για καρδιά, διαβήτη, οστεοπόρωση και άλλα νοσήματα

  Στο χθεσινό πρώτο μέρος του επιστημονικού άρθρου, διαβάσαμε χρήσιμες οδηγίες πρόληψης για όλα τα είδη καρκίνου. Σήμερα θα μπορέσετε να...

Δουλεύετε καθιστοί; Να σηκώνεστε όσο συχνά μπορείτε

  Το ξέρετε ότι ο Χέμινγουεϊ, προτιμούσε να γράφει όρθιος; Το ίδιο και ο Σολζενίτσιν. Γνωρίζετε ότι στο εξωτερικό πλέον οι εταιρίες φτιάχνουν...

Νέα ανακάλυψη για τον καρκίνο των ωοθηκών

  Ο καρκίνος των ωοθηκών είναι μια από τις ύπουλες μορφές καρκίνου η οποία δεν εμφανίζεται παρά μόνο εκδηλώνεται όταν βρίσκεται σε...

Η αναπνοή και το αποτύπωμα της, εντοπίζουν καρκίνο και άσθμα

  Ότι διαβάσατε στον τίτλο του κομματιού, ισχύει. Η αναπνοή του κάθε ανθρώπου αφήνει ένα αποτύπωμα μοναδικό, ακριβώς όπως το δαχτυλικό...

Σε ποιους νομούς της χώρας και από τι, πεθαίνουν οι Έλληνες

  Το κείμενο που θα διαβάσετε έχει πάρει στοιχεία από μια μεγάλη επιστημονική έρευνα που έγινε σε κάθε νομό της Ελλάδας και δείχνει...

15 συχνές απορίες, γυναικολογικής φύσεως, που μπορεί να έχει μια γυναίκα

  Είναι κάποιες απορίες που έχουν οι γυναίκες και συχνά ντρέπονται ή φοβούνται να ρωτήσουν. Κυρίως όταν βρίσκονται κατά την περίοδο της...

Τα πάντα για τον καρκίνο του εντέρου. Όταν ο όγκος απειλεί τον σφιγκτήρα...

  Ο καρκίνος του παχέος εντέρου αποτελεί την τρίτη αιτία διεθνώς, θανάτων από κακοήθη νόσο. Ο λόγος είναι ότι οι πολύποδες του εντέρου είναι...

Η απώλεια μαλλιών στη χημειοθεραπεία, μπορεί να καταπολεμηθεί

  Είναι γεγονός ότι ύστερα από μια χημειοθεραπεία, ή ακτινοθεραπεία για τη συρρίκνωση κάποιου όγκου, ο ασθενής παρουσιάζει απώλεια των...

Τι συμβαίνει στο σώμα μας όταν κόψουμε το κάπνισμα;

  Οι γιατροί όταν θέλουν να πείσουν κάποιον καπνιστή να κόψει το κάπνισμα του λένε πως κάθε τσιγάρο που καπνίζει, του κόβει 10 λεπτά από τη...

Γιατί η Α. Τζολί έκανε μαστεκτομή και στα 2 της στήθη- Τι λένε οι ειδικοί

  Η είδηση που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα New York Times, έσκασε σαν βόμβα. Η καλλίπυγος και πολύ καλή ηθοποιός Αντζελίνα Τζολί, σύζυγος του...

Η αποκατάσταση του στήθους μετά από μαστεκτομή

  Η περίπτωση της Αντζελίνας Τζολί έχει συνταράξει ολόκληρο τον κόσμο. Έπρεπε μια διάσημη να έρθει αντιμέτωπη με τον κίνδυνο του καρκίνου,...

Τι είπε ο Μπραντ Πιτ στην Αντζελίνα. Η ανεκτίμητη ψυχολογική του υποστήριξη

  Στο γράμμα της προς τους New York Times, η Αντζελίνα Τζολί, εξηγεί και αναλύει την απόφαση της να προβεί προληπτικά σε διπλή μαστεκτομή...

Η Τζολί και η διαμάχη για το γονίδιο. Γιατί το τεστ στοιχίζει πανάκριβα;

  Η αποκάλυψη της Αντζελίνας Τζολί για την προληπτική της διπλή μαστεκτομή που ακόμη και τώρα είναι πρώτο θέμα σε όλο τον κόσμο, έφερε στη...

Πότε μια γυναίκα κινδυνεύει να εμφανίσει καρκίνο στο μαστό

Η ιστορία και η εξέλιξη με την Αντζελίνα Τζολί, δείχνει να έχει ευαισθητοποιήσει τους άνδρες αλλά πολύ περισσότερο τις γυναίκες, όχι μόνο στις ΗΠΑ,...

Δεν είναι μόνο ο καρκίνος. Μάθετε για όλες τις παθήσεις του στήθους

  Η περίπτωση της Αντζελίνας Τζολί ανέδειξε έναν από τους μεγαλύτερους γυναικείους φόβους. Τον καρκίνο του στήθους. Είναι όμως μόνο αυτό που...

Συμβουλές για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού

  Τον καρκίνο για να τον νικήσεις, τον προλαμβάνεις. Σε αυτό το συμπέρασμα συμφωνούν όλοι οι επιστήμονες. Η πρόληψη είναι η πρώτη νίκη κατά...

Ποια άλλα τεστ εντοπίζουν γονιδιακά τον καρκίνο στο στήθος

Η περιπέτεια της Αντζελίνας Τζολί, έφερε στη δημοσιότητα το τεράστιο ζήτημα για τις γυναίκες που ονομάζεται «πρόληψη του καρκίνου του...

Η καταπολέμηση του καρκίνου του μαστού, είναι συλλογική προσπάθεια

  Μέχρι σήμερα διαβάζαμε και είχαμε σχηματίσει στο μυαλό μας, την απλοϊκή εικόνα ότι μια γυναίκα πηγαίνει σε έναν εξειδικευμένο γιατρό, κάνει...

Μετά την κατακραυγή: μάζεψαν το "κούρεμα" των φαρμάκων στους καρκινοπαθείς!

Μετά τις έντονες αντιδράσεις γιατρών και ασθενών το υπουργείο Υγείας αποφάσισε να επιτρέψει και πάλι σε ακτινολόγους και πυρηνικούς γιατρούς να...

Όσα πρέπει να ξέρετε για τα γονίδια του καρκίνου του μαστού

  Η περίπτωση της Αντζελίνας Τζολί, φαίνεται να έχει αρχίσει να ευαισθητοποιεί τις γυναίκες σε ολόκληρο το κόσμο, σχετικά με την πρόληψη του...

Ο ρόλος του γιατρού στην απόφαση μιας γυναίκας για προληπτική μαστεκτομή

Η διάσημη ηθοποιός Αντζελίνα Τζολί, δεν σκέφτηκε για πολύ την απόφαση της. Το βεβαρυμένο οικογενειακό ιστορικό της την κατέτασσε στην ομάδα υψηλού...

Καρκίνος του μαστού και κληρονομικότητα! Παγκόσμια Ημέρα κατά της νόσου

Η κληρονομικότητα σε πολλά είδη καρκίνου ανάμεσα σε αυτά, και στον καρκίνο του μαστού, είναι μια παράμετρος που οι επιστήμονες λαμβάνουν εξαιρετικά...

Καλοήθεις παθήσεις του μαστού: Συντρέχει λόγος ανησυχίας;

Στις καλοήθεις παθήσεις του μαστού εντάσσεται ένα πλήθος παθήσεων, αρκετές από τις οποίες δε συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του...

Οι καλοήθεις παθήσεις του μαστού που συνδέονται με κίνδυνο καρκίνου

Οι καλοήθεις παθήσεις του μαστού σε γενικές γραμμές δεν συνδέονται με τον καρκίνο του μαστού. Υπάρχουν όμως και καλοήθεις παθήσεις οι οποίες μπορεί...

Από τι έπαθε καρκίνο στον φάρυγγα ο Μαικλ Ντάγκλας;

Ο γνωστός ηθοποιός, Μάικλ Ντάγκλας, σύζυγος της ωραιοτάτης ηθοποιού Κάθριν Ζέτα Τζόουνς, έκανε μια απίστευτη δήλωση στην εφημερίδα Guardian, που...

Υπήρχε καρκίνος τα αρχαία χρόνια; Πέθαιναν οι άνθρωποι από την ασθένεια;

Είναι ένα ερώτημα που κατά καιρούς εμφανίζεται και πραγματικά διχάζει την επιστημονική κοινότητα και τους γιατρούς. Τα παλαιά χρόνια, υπήρχε...

Τα αντισυλληπτικά προστατεύουν από τον καρκίνο των ωοθηκών

Μια ομάδα Αμερικανών επιστημών διαπίστωσε ότι όσες γυναίκες χρησιμοποιούν αντισυλληπτικά χάπια, έχουν μικρότερες πιθανότητες να εμφανίσουν καρκίνο...

13 ανατριχιαστικά πράγματα για το τσιγάρο

Η ουσία είναι μια: Το κάπνισμα σκοτώνει. Δολοφονεί αργά, αλλά δολοφονεί. Με το κάπνισμα εμφανίζεται καρκίνος, ή απλά σταματάει η καρδιά. Ακόμη όμως...

Από τι κινδυνεύουν οι άνδρες που κάνουν στοματικό σεξ;

Πριν από λίγες ημέρες ο διάσημος ηθοποιός Μάικλ Ντάγκλας, σύζυγος της Κάθριν Ζέτα Τζόουνς, με δηλώσεις του στην εφημερίδα Guardian, είχε σοκάρει το...

Ελπίδες για τον καρκίνο με μια ουσία που βρίσκεται στο δέρμα;

Συγκρατημένη αισιοδοξία επικρατεί στην επιστημονική κοινότητα, ύστερα από την ανακάλυψη Αμερικάνων επιστημόνων ότι μια ουσία που βρίσκεται στο δέρμα...

Το κάπνισμα από τρίτο χέρι, είναι εξίσου βλαβερό και καταστρεπτικό

Τώρα θα διαβάζετε τον τίτλο και θα αναρωτιέστε τι σημαίνει “κάπνισμα από τρίτο χέρι”. Μέχρι στιγμής γνωρίζαμε το κάπνισμα και το...

Το ετήσιο τσεκ-απ των ανδρών.Ποιες εξετάσεις επιβάλει

Κοινή πεποίθηση αποτελεί ότι ο καθένας μας θα πρέπει σε τακτά χρονικά διατήματα να υποβάλλεται σε  κάποιες προληπτικές εξετάσεις προκειμένου να...

Όταν το στομάχι ενοχλεί από καιρό σε καιρό!

Ένα από τα σημαντικότερα όπλα στη φαρέτρα των γαστρεντερολόγων είναι η γαστροσκόπιση η οποία δίνει την δυνατότητα στους γιατρούς να ''...

Καρκίνος τραχήλου μήτρας και εμβόλιο: Όσα πρέπει να ξέρετε!

Ένα ισχυρό αντικαρκινικό όπλο στην φαρέτρα των επιστημόνων για την καταπολέμηση του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας αποτελεί το εμβόλιο κατά του...

Τι είναι και πως αντιμετωπίζονται οι όγκοι της υπόφυσης!

Ο αδένας της υπόφυσης έχει μέγεθος μπιζελιού και βρίσκεται στη βάση του κρανίου.Ο ρόλος του είναι πολύ σημαντικός στην λειτουργία του οργανισμού...

Όλα τα επικίνδυνα σημάδια για τον καρκίνο παχέος εντέρου!

Ραγδαία αύξηση παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια ο καρκίνος του παχέος εντέρου ιδίως μεταξύ των ανδρών»   Για την έγκαιρη διάγνωση της...

Έξι συμβουλές για να ''ξορκίστε'' τον καρκίνο!

Έχει κερδίσει διάφορους τίτλους όπως ''επάρατη νόσος'' ..''ο μακριά από δω'' καθώς προκαλεί το τρόμο στο άκουσμα...