Εγκυκλοπαίδεια Υγείας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Επιληψία*

Τι είναι η νόσος

 

Πρόκειται για την κλινική εκδήλωση επαναλαμβανόμενων διαταραχών της ηλεκτροχημικής λειτουργίας του εγκεφάλου. Υπάρχει αιφνίδια, υπέρμετρη, ανώμαλη και χωρίς ουσιαστικό σκοπό εκφόρτιση εγκεφαλικών νευρώνων.

Η επιληψία διακρίνεται σε ιδιοπαθή (όταν δεν υπάρχει γνωστό και συγκεκριμένο αίτιο για την εμφάνισή της) και δευτεροπαθή (παρουσιάζεται ως συνέπεια κάποιων δυνητικώς αναστρέψιμων διαταραχών).

 

 

Πού οφείλεται η νόσος – Αίτια - Παράγοντες που την πυροδοτούν

 

Τα αίτια της επιληψίας μπορεί να είναι συγγενή ή επίκτητα. Από τα συγγενή αίτια τα περισσότερα παραμένουν άγνωστα. Ενδέχεται όμως να υπάρχει συσχετισμός της συγγενούς (εκ γενετής) επιληψίας με τοξικές ή τραυματικές βλάβες του εγκεφάλου του εμβρύου ή με κληρονομικούς παράγοντες.


Στα επίκτητα αίτια περιλαμβάνονται οι διαταραχές της ανατομικής συνοχής του εγκεφαλικού ιστού (π.χ. τραύματα, αιματώματα,  αγγειακές δυσπλασίες και όγκοι του κεντρικού νευρικού συστήματος), καθώς επίσης και παράγοντες που επηρεάζουν την ηλεκτρική λειτουργία του εγκεφάλου (π.χ. αλκοολισμός, φαρμακευτικές ουσίες, υπερθερμία, υποξυγοναιμία, υπογλυκαιμία, διαταραχές ηλεκτρολυτών αίματος).

 

 

 

Επιδημιολογικά στοιχεία

 

Παγκοσμίωςπερίπου50 εκ. άνθρωποιπάσχουναπόεπιληψία, ταδεκαινούριαπεριστατικάπουκαταγράφονταιαφορούνείτεπαιδιάήανθρώπουςμεγαλύτερηςηλικίας.

 

 

Πως εκδηλώνεται η νόσος - Συμπτώματα

 

Υπάρχουν διάφοροι τύποι επιληπτικών κρίσεων, ανάλογα με τους νευρώνες των οποίων η λειτουργία επηρεάζεται.

 

Το εύρος των κλινικών εκδηλώσεων περιλαμβάνει μυϊκούς σπασμούς και οπτικές, ακουστικές ή οσφρητικές ψευδαισθήσεις, ενώ, όταν η διαταραχή της ηλεκτροχημικής δραστηριότητας εκτείνεται σε όλον τον εγκέφαλο, ο ασθενής εμφανίζει γενικευμένους τονικοκλονικούς σπασμούς και συχνά απώλεια συνείδησης. Οι ασθενείς συνήθως δεν έχουν ανάμνηση του συμβάντος. Επίσης, στα μεσοδιαστήματα των κρίσεων ο ασθενής δεν παρουσιάζει συμπτώματα. Η συχνότητα και το είδος των κρίσεων διαφέρει από ασθενή σε ασθενή.

 

 

Διάγνωση της νόσου – Εξετάσεις

 

Η διάγνωση της «επιληπτικής κρίσης» τίθεται με βάση την κλινική εικόνα του ασθενούς καθώς και τις κλινικές πληροφορίες, δεδομένου ότι στις περισσότερες περιπτώσεις ο ασθενής φθάνει στον ιατρό όταν η κρίση έχει παρέλθει.

 

Η διάγνωση «επιληψία» τίθεται όταν καταγράφονται τουλάχιστον δύο κρίσεις στη διάρκεια ενός έτους (από τα επιδημιολογικά στοιχεία προκύπτει ότι σε πολλά υγιή άτομα μπορεί να παρατηρηθεί μία επιληπτική κρίση κατά τη διάρκεια της ζωής τους, χωρίς το γεγονός αυτό να είναι κλινικώς σημαντικό).

 

Το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα καταγράφει την ηλεκτρική δραστηριότητα του εγκεφάλου και αναδεικνύει ανώμαλες εκφορτίσεις, ενδέχεται όμως να είναι φυσιολογικό, παρά την κλινική εκδήλωση κρίσεων.

 

Διενεργούνται επίσης αιματολογικές, βιοχημικές και απεικονιστικές εξετάσεις, που θα αποκαλύψουν πιθανά αίτια μίας δευτεροπαθούς επιληψίας.

 

 

Ποιες είναι οι επιπλοκές

 

Οι επιπλοκές μπορεί να είναι άμεσες (π.χ. τραυματισμός του ασθενούς κατά τη διάρκεια μίας κρίσης) ή μακροπρόθεσμες (π.χ. ασθενείς με επιληπτικές κρίσεις μη ελεγχόμενες ικανοποιητικά από την φαρμακευτική αγωγή, στο μέλλον είναι δυνατόν να εκδηλώσουν  ψυχικές διαταραχές, όπως ευερεθιστότητα, αδυναμία συγκέντρωσης κ.α.).

 

Επίσης, οι επιπλοκές μπορεί να αφορούν στον ίδιο τον ασθενή ή τον περίγυρό του (π.χ. κρίση κατά την οδήγηση με τραυματισμό τρίτων).

 

 

Θεραπεία – Μέθοδοι αντιμετώπισης

 

Η θεραπευτική αγωγή αφορά αφενός τη θεραπεία των επιληπτικών κρίσεων και αφετέρου την πρόληψη αυτών.

 

Στην πρώτη περίπτωση χρησιμοποιούνται υποστηρικτικά μέτρα των ζωτικών λειτουργιών καθώς και φαρμακευτική αγωγή για την καταστολή των τονικοκλονικών εκδηλώσεων.

 

Στη δεύτερη περίπτωση, εστιάζουμε στην απομάκρυνση των «επιληπτογόνων» αιτίων και στη χορήγηση φαρμάκων που μειώνουν την διεγερσιμότητα των νευρώνων.  

 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, και ανάλογα με τις ενδείξεις, εφαρμόζονται λεπτές νευροχειρουργικές επεμβάσεις για την αντιμετώπιση του φαινομένου.

Οι ασθενείς με επιληψία θα πρέπει να παρακολουθούνται από Νευρολόγο και να λαμβάνουν χωρίς διακοπή τα φάρμακά τους.

 

Είναι καλό να αποφεύγουν την σωματική καταπόνηση και τη χρήση  αλκοόλ.

 

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται κατά την οδήγηση, το χειρισμό μηχανημάτων και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που μια απώλεια συνείδησης μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στον ασθενή ή τους γύρω του.

 

 

Πώς να προφυλαχτείτε από τη νόσο - Πρόγνωση

 

Οι ασθενείς με επιληψία θα πρέπει να παρακολουθούνται από Νευρολόγο και να λαμβάνουν χωρίς διακοπή τα φάρμακά τους.

 

Είναι καλό να αποφεύγουν την σωματική καταπόνηση και τη χρήση  αλκοόλ.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται κατά την οδήγηση, το χειρισμό μηχανημάτων και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που μια απώλεια συνείδησης μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στον ασθενή ή τους γύρω του.

 

Η πρόγνωση της νόσου εξαρτάται από την αιτία και τη μορφή της. Συνήθως οι ασθενείς που παρακολουθούνται στενά και λαμβάνουν τη φαρμακευτική τους αγωγή σύμφωνα με τις οδηγίες του θεράποντος Νευρολόγου έχουν μία φυσιολογική ζωή.

 

 

Τσατσάκη Χριστίνα
Γενικός Οικογενειακός Ιατρός

Σχετικές ειδικότητες - Forum


Εξετάσεις


Συμπτώματα

Ο γιατρός εξηγεί:
Νέο υαλουρονικό παρουσιάστηκε στο 4th ITED στο Παρίσι
18-11-15 / 14:00

Πριν από μερικές ημέρες ο πλαστικός χειρουργός κ. Χριστόπουλος παρευρέθη στο 4th ITED στο Παρίσι....

πλήρες άρθρο