Εγκυκλοπαίδεια Υγείας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Στένωση μιτροειδούς βαλβίδας*

Τι είναι η νόσος


Η μιτροειδής βαλβίδα βρίσκεται μεταξύ αριστερού κόλπου και αριστεράς κοιλιάς.

 

 

Πού οφείλεται η νόσος – Αίτια - Παράγοντες που την πυροδοτούν


Τα συνήθη αίτια είναι ο ρευματικός πυρετός ο οποίος  προκαλεί συγκόλληση και ασβέστωση των πτυχών της βαλβίδας ή ασβεστοποίηση της βαλβίδας (συνήθως λόγω ηλικίας).

 

Άλλες λιγότερο συνήθεις αιτίες είναι:

Εενδοκαρδίτιδα της βαλβίδας

 • Καρκινοειδές του πνεύμονα
 • Συστηματικό Ερηθυματώδη Λύκο (ΣΕΛ)
 • Ρευματοειδή αρθρίτιδα

 


Επιδημιολογικά στοιχεία


Η στένωση της αορτικής βαλβίδας αποτελεί την πιο συχνή επίκτητη ασθένεια της καρδιάς. Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, περίπου 4,6% των ενηλίκων μεγαλύτερων των 75 ετών πάσχει από στένωση αορτικής βαλβίδας.

 

Σημαντικό είναι ότι η συχνότητα μιας βαλβιδοπάθειας σε κάθε χώρα εξαρτάται από το οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο των κατοίκων της καθώς και από τη μέση επιβίωση του πληθυσμού της.

 


Πως εκδηλώνεται η νόσος - Συμπτώματα


Η στένωση αορτής εμφανίζεται με την χαρακτηριστική τριάδα συμπτωμάτων:

 • καταβολή και δύσπνοια που αρχίζει στην κόπωση. Όταν η δύσπνοια είναι σοβαρή μπορεί να εκδηλωθεί σαν οξύ πνευμονικό οίδημα.
 • Αίσθημα προκάρδιων παλμών που οφείλεται σε αρρυθμία. Η πιο συχνή αρρυθμία είναι οι έκτακτες κολπικές συστολές και η κολπική μαρμαρυγή.
 • Περιφερικές αρτηριακές εμβολές, για τις οποίες ευθύνονται οι θρόμβοι (πήγματα αίματος) που αποσπώνται από τον αριστερό κόλπο και φράσσουν συνήθως αρτηρίες του εγκέφαλου και των ποδιών.
 • δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια με αποτέλεσμα εύκολη κόπωση και οιδήματα (πρήξιμο) των ποδιών.

 

Σπανιότερα εμφανίζονται:

 • η αιμόπτυση,
 • το βράχος φωνής και
 • ο βήχας

 

 

Διάγνωση της νόσου – Εξετάσεις


Από το ιστορικό και τα συμπτώματα του ασθενούς καθώς και:

 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα: μιτροειδικό έπαρμα P λόγω διάτασης αριστερού κόλπου, υπερτροφία δεξιάς κοιλίας και ενίοτε αποκλεισμός δεξιού σκέλους , κολπική μαρμαρυγή.

 

 • Ακτινογραφία θώρακα: δείχνει τα τυπικά σημεία της στάσης στα πνευμονικά πεδία και  τη διάταση του αριστερού κόλπου και της πνευμονικής αρτηρίας.

 

 • Yπερηχοκαρδιογράφημα: απεικονίζονται η πάχυνση των μιτροειδικών γλωχίνων και η μειωμένη διάνοιξη της μιτροειδούς βαλβίδος

 

 

Ποιες είναι οι επιπλοκές


 • μαρμαρυγή των κόλπων,
 • οι περιφερικές εμβολές και οι
 • βρογχοπνευμονικές λοιμώξεις.

 

 

Θεραπεία – Μέθοδοι αντιμετώπισης


Φαρμακευτική θεραπεία:

 • Η χορήγηση διουρητικών σε δύσπνοια
 • Σε αρρυθμία που οφείλεται σε κολπική μαρμαρυγή η δακτυλίτιδα ή αλλά και τα βραδυκαρδιακά φάρμακα έχουν πολύ καλά αποτελέσματα.

 

Όταν η στένωση της μιτροειδούς είναι συμπτωματική ή σοβαρή απαιτείται χειρουργική θεραπεία.

 

 

Σχετικές ειδικότητες - Forum


Εξετάσεις


Συμπτώματα

Ο γιατρός εξηγεί:
Νέο υαλουρονικό παρουσιάστηκε στο 4th ITED στο Παρίσι
18-11-15 / 14:00

Πριν από μερικές ημέρες ο πλαστικός χειρουργός κ. Χριστόπουλος παρευρέθη στο 4th ITED στο Παρίσι....

πλήρες άρθρο