Ημερολόγιο ωορρηξίας - Γόνιμες μέρες

Το ημερολόγιο ωορρηξίας είναι μια απλή μέθοδος που μπορεί να προσδιορίσει κατά προσέγγιση τις γόνιμες ημέρες μας κατά την διάρκεια του κύκλου. Ο υπολογισμός είναι πιο ακριβής όταν ο κύκλος είναι σταθερός.

Σε περίπτωση που ο κύκλος δεν είναι σταθερός, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο μέσος όρος των κύκλων (σε απόλυτο αριθμό).

Σημαντικό: Ο υπολογισμός των γόνιμων ημερών ΔΕΝ είναι μέθοδος αντισύλληψης και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως τέτοια.

Εισάγετε το σύνολο του κύκλου σας σε μέρες. Πρέπει να είναι ακέραιος αριθμός.

Εισάγετε την ημερομηνία έναρξης του τελευταίου κύκλου σας.

Μετρητής αναλογίας μέσης-γοφών Δείκτης Μάζας Σώμαστος