Εισάγετε το σύνολο του κύκλου σας σε μέρες. Πρέπει να είναι ακέραιος αριθμός.

Εισάγετε την ημερομηνία έναρξης του τελευταίου κύκλου σας.